Proč týmy vítězí: ztotožnění, přesvědčení, odevzdání se,obětování se

Vítězství něco stojí!“

  

Obětování se je klíčem k úspěchu. V kontextu týmu má obětování se dva významy:

  • 1.ochota udělat cokoliv(tvořivost, námaha, odhodlanost, vytrvalost, houževnatost)

  • 2.vzdáte se svého ega, svého JÁ ve prospěch MY        

Zkrátka ochota udělat co je potřeba

My je víc než já

Je důležité poznamenat, že obětování se není jen dejme tomu charakterovou vlastností hráče, úzce souvisí též s vírou a důvěrou ve vedení. Jeden hodně na herní systém zaměřený fotbalový trenér míní:“Podívejme se jaké týmy za posledních 10 let vyhrály Ligu mistrů. Každý tým používal jiný systém. Systém není to hlavní. Rozhoduje ochota hráčů vzít systém za svůj, věřit mu a udělat všechno, co je třeba pro dosažení úspěchu."

Vytrvalost a houževnatost je vlastnost vítězů

Disciplína

Lapidárně řečeno jde o to, udělat co má být uděláno, když to má být uděláno a dělat to tak neustále. Jestliže hráč(hráči) není sám disciplinovaný, pak je na týmu, aby zajistil a vytvořil takovou atmosféru, kdy to každý pochopí. Vítězný tým to udělá a skutečný člen vítězného týmu to pochopí.

 

Proč týmy vítězí: chemie

Nebudujeme tým, ale vítězný tým!“

Tým tvoří mix různých osobností a talentů. Dobrá chemie zajistí svou pozitivní energií vztahovou vyrovnanost mezi členy. Tři věci přispívají k dobré chemii: respekt, nesobecké jednání, důvěra.

Scott Mellanby, 20 let hrál NHL, sumarizuje důležitost vzájemného respektu v budování vítězného týmu:“Respekt je zásadní. Vyzkoušel jsem si roli hvězdy týmu, hrál jsem i ve 4.pětce. Vím, co to znamená, když hvězdy z 1.pětky projeví respekt hráčům ve 4.pětce a ukáží jim, že jsou neoddělitelnou, nenahraditelnou a nepostradatelnou součástí týmu. Jestliže věří těmto hráčům hvězdy týmu, věří si i oni. A jsou to hráči 3. a 4. pětky, kteří mohou rozhodovat play-off.“

Jsou hvězdy, které při tréninku dají jasně najevo, že někdo není hoden s ním trénovat. To má jedině negativní dopad na tým.

Dave Jonson, převelice úspěšný manažer v baseballu, míní:“V týmu máš 25 kluků. Nevyhraješ s 10,14 nebo 17, vyhraješ jedině se všemi 25. Každý z nich musí přispět svým dílem. Každý musí cítit důležitost své role, mít svůj úkol, na který se připravuje. Když se každý cítí platným členem týmu, nemusíte ho přesvědčovat, aby
se na svůj úkol pečlivě připravil. Když toto nastane, tým nemá žádnou skutečnou slabinu – vyhraješ.“