Pravidla soutěže

Řízení soutěže

a) starší žáci „7+1“ a mladší žáci7+1“

Branky: 2 x 5 metrů, musí být pevně ukotveny !!!

Míč: velikost č. 4 (ml.žáci) nebo č.4 či 5 (starší žáci)

Hřiště: Hraje se na šířku hrací plochy.

Rohový kop se zahrává ze vzdálenosti 16 metrů, od každé tyče branky, je vyznačen kloboučkem. Pomyslná středová čára je vyznačena z obou stran kloboučkem

Pásmo ofsajdu (platí pouze pro kategorii SŽ a MŽ a pouze tam platí pravidlo o ofsajdu !!!), začíná ve vzdálenosti 12,5 metru od brankové čáry do hloubky pole (možno využít postranní čáru pokutového územní, pokud je 10 15 metrů). Čára ofsajdového pásma je vyznačena čárou nebo kloboučkem.

Hloubka pokutového území je 12,5 metru - totožná s pásmem ofsajdu ( možno využít postranní čáru pokutového územní, pokud je 10 15 metrů )

Šířka pokutového území, kde smí brankař hrát rukama, je po celé šířce hrací plochy

Vyznačení čarami pokutového území je prozatím doporučeno, závazné je vyznačení kloboučky.

Pokutový kop se zahrává ze vzdálenosti 8 metrů od brankové čáry.

Vzdálenost zdi při volných kopech je 6 metrů od míče.

Hra brankaře:

Před zahájením turnaje zajistí pořadatel krátkou poradu rozhodčích a trenérů, na které se sjednotí výklad ke hře brankaře!

Malá domů je v těchto kategoriích povolena, ale brankař NESMÍ vzít míč do ruky, jinak NVK !!!

Kop od branky lze rozehrát pouze nohou, ale nelze rovnou přes polovinu plochy.

Výhoz míče z ruky nesmí přeletět vzduchem přes půlící čáru. Výjimkou je situace, kdy brankař chytí míč ze hry do ruky, míč položí na zem a poté míč rozehraje nohou může přes půlící čáru.

Výkop halfvolejem přes půlící čáru není povolen. Výkop z ruky přes půlící čáru není povolen jinak NVK.

Každé zahrání rukou brankaře mimo pokutové území se trestá nařízením PVK z místa přestupku..

Míč musí být uveden do hry do 6-ti vteřin.

Střídání:

Hokejové, opakované, v přerušené i nepřerušené hře pouze v prostoru střídaček. Střídaný hráč musí nejprve opustit hrací plochu, teprve poté může nastoupit střídající hráč